داروهای لوپوس دارو های لوپوس ، انواع مختلفی دارد که پزشک می تواند بسته به نوع علائم احتمالی بیمار، داروهای متناسب را برای لوپوس تجویز کند. لوپوس اریتماتوی سیستمیک، یک بیماری خودایمنی مزمن است. در بیماری های خود ایمنی، سیستم…

خواندن بیشتر
لوپوس لوپوس (Lupus) بیماری سیستمی خود ایمنی است. این بیماری زمانی اتفاق میفتد که سیستم ایمنی بدن به بافت و اندام های بدن شخص حمله کرده و شروع به تخریب آن ها می کند. التهاب به وجود آمده در نتیجه…

خواندن بیشتر