لوپوس لوپوس (Lupus) بیماری سیستمی خود ایمنی است. این بیماری زمانی اتفاق میفتد که سیستم ایمنی بدن به بافت و اندام های بدن شخص حمله کرده و شروع به تخریب آن ها می کند. التهاب به وجود آمده در نتیجه…

خواندن بیشتر