خانم ها در دوران شیردهی با استفاده از راهکارهای افزایش شیر مادر، می توانند با استفاده از چندین روش مبتنی بر شواهد شیر خود را افزایش دهند.داده های مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری تقریباً نشان می دهد 75 درصد مادران در بدو تولد نوزاد شروع به شیر دادن به نوزادان خود می کنند، اما…

خواندن بیشتر