فراموشی زمانی اتفاق می افتد که شما دیگر نمی توانید اطلاعاتی را در حافظه خود نگه دارید و آن ها را به خاطر بسپارید یا یادآوری کنید. فراموشی به ندرت دیده می شود. فراموشی…

خواندن بیشتر