سرطان روده بزرگ (Colon cancer) نوعی از سرطان است که از روده بزرگ (کولون) شروع می شود. روده بزرگ قسمت انتهایی دستگاه گوارش است. سرطان روده بزرگ یکی از انواع سرطان است که بیشتر افراد در سنین بالا را درگیر می کند اما …

خواندن بیشتر