لبه زدن چیست؟ برای چه افرادی مناسب است؟ لبه زدن عملی است که قبل از توقف و شروع مجدد در تحریک جنسی تا حد انزال انجام می شود. لبه زدن، شامل چرخه های تحریک است که می تواند برخی از افراد…

خواندن بیشتر


همزمانی بروز اضطراب و افسردگی همزمانی بروز اضطراب و افسردگی نه تنها غیرممکن نیست، بلکه بسیار رایج است. اضطراب و اختلالات افسردگی میزان بالایی از همبودی دارند. این بدان معنی است که آنها اغلب همزمان با سایر اختلالات بروز پیدا…

خواندن بیشتر