شخصیت هر فردی می تواند به تدریج در طول زندگی تغییر کند. تغییرات موقتی نوسانات خلقی، کاملا طبیعی هستند. اما تغییر شخصیت می تواند نشان دهنده و علائم یک اختلال پزشکی یا…

خواندن بیشتر