تبخال تناسلی تبخال دستگاه تناسلی یک نوع عفونت شایع جنسی است که در اثر ویروس تبخال سیمپلکس (HSV) به وجود می آید. تماس جنسی اصلی ترین راه انتقال و ابتلا به این ویروس است. بعد از بروز عفونت اولیه، ویروس…

خواندن بیشتر