ملانوما سرطان ملانوسیت، یا همان سلول هایی است که رنگدانه های ملانین را تولید می کنند. اگرچه که بیشتر ملانوما ها پوست فرد را درگیر می کنند اما فقط محدود…

خواندن بیشتر