احتمالاً در بعضی موارد از دارو های خانگی مانند چای های گیاهی برای سرماخوردگی، روغن های گیاهی برای کاهش سردرد، مکمل های گیاهی به منظور بهبود کیفیت خواب خود استفاده کرده ابد. دقیقاً مشخص نیست چه عواملی…

خواندن بیشتر