اضطراب عملکرد جنسی اضطراب عملکرد جنسی و یا استرس جنسی می تواند رابطه بین زوجین را با مشکلات زیادی روبرو کند. بسیاری از افراد دچار اضطراب عملکرد جنسی می شوند. اما خوشبختانه این اضطراب قابل کنترل است. تکنیک های برای…

خواندن بیشتر


سکس درمانی سکس درمانی یا سکس تراپی، جنسیت درمانی و یا رابطه جنسی درمانی نوعی روان درمانی ویژه است. سکس درمانی اصطلاحی کلی برای درمان مشکلات جنسی از طریق صحبت با یک متخصص بهداشت روان می باشد. از طریق سکس…

خواندن بیشتر