سیفلیس یک عفونت باکتریایی است که معمولاً در زمان برقراری رابطه جنسی با شخص آلوده به عفونت، می تواند منتشر شود. سیفلیس معمولاً با یک دوره مصرف کوتاه آنتی بیوتیک قابل…

خواندن بیشتر