شایع ترین علائم سرطان متاستاتیک پستان علائم سرطان متاساتیک پستان ممکن است به مکانی که سرطان پستان در بدن انتشار یافته بستگی داشته باشد. سرطان متاستاتیک پستان زمانی اتفاق میفتد که سرطانی که از پستان شروع شده به قسمت دیگری…

خواندن بیشتر


پزشکان از انواع تست های تشخیصی برای ارزیابی مراحل سرطان پستان و تهیه برنامه درمانی مناسب برای بیماران استفاده می کنند. مبتلایان با آگاهی از مراحل سرطان پستان خود می توانند نوع درمان و میزان پیش آگهی بیماری خود را …..

خواندن بیشتر