زخم بستر بدن که به آن زخم های فشار و زخم های دکوبیت نیز گفته می شود صدماتی به پوست و بافت زیرین هستند که از فشار طولانی مدت بر روی پوست ایجاد می شوند.  زخم بستر اغلب روی پوست که …

خواندن بیشتر