دیابت حاملگی در دوران بارداری ایجاد می شود و مانند سایر انواع دیابت، دیابت بارداری بر نحوه استفاده سلول های بدن بر روی قند تأثیر می گذارد.دیابت حاملگی با افزایش قند خون بر بارداری و سلامت کودک…

خواندن بیشتر


دیابت یک بیماری مزمن است که در آن میزان گلوکز (قند) در خون زیاد است. سطح گلوکز خون به طور معمول توسط هورمون انسولین تنظیم می شود، که این هورمون در لوزالمعده ساخته…

خواندن بیشتر