لوگو پزشکت
زبان

رادیو پزشکت

در حین پلی سومنوگرافی

پاراکلینیک

پلی سومنوگرافی یا مطالعه خواب

پلی سومنوگرافی (Polysomnography) یا مطالعه خواب، آزمایش استاندارد برای تشخیص اختلالات خواب است. پلی سومنوگرافی، امواج ...

بیشتر بخوانید »

مشاوره آنلاین پزشکی در هر ساعت از شبانه روز