درد شکم بزرگسالان درد شکم بزرگسالان احساس ناخوشایند در معده، دستگاه گوارش فوقانی یا تحتانی است و می تواند از شدت  خفیف تا شدید متغیر باشد. علت های درد شکم بزرگسالان متفاوت است و می تواند شامل بیماری های کیسه…

خواندن بیشتر