مشکلات مداوم و مکرر در پاسخ تمایلات جنسی، ارگاسم یا درد هنگام مقاربت از نظر پزشکی به عنوان اختلال عملکرد جنسی زنان شناخته می شوند. اختلال در عملکرد جنسی می تواند منجر به ناراحتی افراد و بروز مشکلات در بین زوجین شود. بسیاری از خانم ها در برخی از مواقع با…

خواندن بیشتر