تپش قلب ضربان قلب یکی از علائم حیاتی یا شاخص‌های مهم سلامتی در بدن انسان است. ضربان قلب، تعداد دفعات زدن قلب در یک دقیقه است. سرعت ضربان قلب در نتیجه فعالیت بدنی، بیماری ‌های ایمنی و واکنش ‌های احساسی…

خواندن بیشتر