دیابت نوع 2، یک بیماری مزمن است که بر نحوه سوخت و ساز بدن قند (گلوکز) بدن تأثیر می گذارد. با دیابت نوع 2، بدن بیمار یا در برابر اثرات انسولین مقاومت می کند، یا انسولین…

خواندن بیشتر