سیستم غدد درون ریز شبکه ای از غدد و اندام ها است که در سراسر بدن قرار گرفته و مانند سیستم عصبی  در کنترل و تنظیم بسیاری از عملکردهای بدن نقش اساسی دارد اختلالات تیروئید، چه به شکل کم کاری و چه به شکل پرکاری یکی از شایع ترین بیماری های سیستم غدد درون ریز بوده که…

خواندن بیشتر


التهاب تیروئید تیروئیدیت یا التهاب تیروئید تورم یا التهاب غده تیروئید است. تیروئیدیت، باعث می شود سطح هورمون های تیروئید غیرمعمول (زیاد یا پایین) باشد. تیروئید غده پروانه ای است که در گردن قرار دارد. هورمون های غده تیروئید رشد…

خواندن بیشتر