شایعترین علائم اختلالات عصبی شامل تمام انواع دردها از جمله سردرد و کمردرد می باشد. اختلال در کل سیستم عصبی و یا بخشی از آن می تواند منجر به بروز علائم متعددی شود زیرا سیستم عصبی عملکردهای مختلف بدن را کنترل می کند. عملکرد…

خواندن بیشتر