متخصص بیهوشی کیست؟

متخصص بیهوشی پزشکی است که به بیمار دارو می دهد تا هنگام جراحی احساس درد نکند. با این حال، این پزشکان متخصص نقش …

تشنج درمانی

درمان با تشنج الكترونیكی (تشنج درمانی)  یا شوک درمانی روشی است كه تحت بیهوشی عمومی انجام می شود، در آن جریان برقی كوچك از مغز عبور نموده و باعث ایجاد تشنج مختص…