سندرم التهابی ناشی از کرونا در کودکان  براساس آخرین اخبار وزارت بهداشت شهر نیویورک در ارتباط با شیوع سندرم التهابی ناشی از کرونا در کودکان پانزده کودک بین دو تا 15 سال مبتلا به کروناویروس از نظر علائم التهابی شبیه…

خواندن بیشتر


واسکولیت (Vasculitis) التهاب رگ های خونی است که باعث ایجاد تغییر در دیواره رگ های خونی از جمله ضخیم شدن، ضعیف شدن، باریک شدن یا زخم شدن آن ها خواهد شد. این تغییرات به وجود آمده ممکن است..

خواندن بیشتر