کوکائین یا کراک

کوکائین که به آن کرک، راک و برف هم گفته می شود، پودر سفیدی با طعم تلخ است که از گیاه کوکا به دست می آید. این ماده …

بیماری روانی

بیماری روانی، که به آن اختلالات سلامت روان و یا اختلالات روانپزشکی نیز گفته می شود، به طیف وسیعی از شرایط سلامت روان اشاره دارد. نمونه هایی…