بیضه پایین نیامده بیضه پایین نیامده (کریپتورکیسم) که به آن نزول نیافته هم گفته می شود، وضعیتی است که در آن بیضه ها قبل از تولد به وضعیت مناسب خود در کیسه پوستی که در زیر آلت تناسلی مردانه قرار…

خواندن بیشتر


شایع ترین بیماری های دستگاه تناسلی مردان مربوط میشوند به دستگاه تولید مثل مردان، که مجموعه ای از اندام های مختلفی هستند که در خارج از بدن و اطراف ناحیه لگن قرار می گیرند. وظیفه اصلی دستگاه تولید مثل مردان…

خواندن بیشتر