بلوغ زودرس بلوغ زودرس زمانی است که بدن کودک خیلی زود شروع به تغییر به سمت بزرگسالی (بلوغ) می کند. شروع بلوغ قبل از 8 سالگی در دختران و قبل از 9 سالگی در پسران، بلوغ زودرس محسوب می شود….

خواندن بیشتر


با نزدیک شدن کودکان به نوجوانی، بلوغ شروع می شود. تحولات دوران بلوغ از نظر اندازه، شکل و ترکیب بدن و همچنین سیستم ها و ساختار داخلی بدن بر بدن تأثیر می گذارد و همزمان…

خواندن بیشتر