پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

بستن شریان هموروئید

عمومی و داخلی

جراحی بواسیر چگونه انجام می شود؟

جراحی بواسیر در واقع حذف رگ های متورم در قسمت رکتوم هستند که می تواند درونی و به سمت داخل…

بیشتر بخوانید »