بروز عصبانیت

روانپزشکی

بی قراری روانی-حرکتی

بی قراری روانی-حرکتی، احساس بی قراری و اضطراب است که باعث می شود فرد، حرکاتی را بدون معنی و مفهوم…

بیشتر بخوانید »
کودکان

مدیریت خشم در کودکان

والدین بهتر است برای جلوگیری از تبدیل شدن فرزند خود به یک فرد عصبانی در مورد مدیریت خشم در کودکان…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا