کرونا و برونشیت کرونا و برونشیت ، هر دو می توانند دستگاه تنفسی شما را تحت تأثیر قرار دهند. اما آیا  در صورت ابتلا به برونشیت احتمال ابتلا به COVID-19 بیشتر است؟ آیا ابتلا به کرونا، خطر بروز عوارض ناشی…

خواندن بیشتر