بتا تالاسمی هموگلوبین یک پروتئین غنی از آهن در گلبول های قرمز است که اکسیژن را به تمام قسمت های بدن منتقل می کند. هموگلوبین از دو بخش تشکیل شده است: هم و گلوبین. قسمت گلوبین Hb A دارای 4…

خواندن بیشتر


تالاسمی یک اختلال خونی ارثی است که باعث می شود بدن بیمار نسبت به افراد سالم از هموگلوبین کمتری برخوردار باشد. هموگلوبین، سلول های قرمز خون را قادر به الم و ورزش منظم را …

خواندن بیشتر