بازی درمانی، نوعی مشاوره یا روان درمانی است که در آن از بازی برای ارزیابی، جلوگیری یا درمان چالش های روانی و اجتماعی استفاده می شود. اگرچه بازی درمانی در بزرگسالان…

خواندن بیشتر