HIV HIV ویروسی است که به سیستم ایمنی بدن آسیب می رساند. سیستم ایمنی به بدن در مقابله با عفونت ها کمک می کند. HIV درمان نشده سلول های CD4 را که نوعی سلول ایمنی به نام سلول های T…

خواندن بیشتر