متخصص اورولوژی کیست؟ متخصص اورولوژی در زنان و مردان بیماری های دستگاه ادراری را تشخیص و درمان می کنند. آنها همچنین هر بیماری و شرایطی را که شامل دستگاه تولید مثل در مردان باشد را تشخیص و درمان می کنند….

خواندن بیشتر