در اوایل دهه 1980، اولین اسکنر تصویربرداری رزونانس مغناطیسی “انسان” (MRI) در دسترس قرار گرفت و تصاویری از قسمت داخلی بدن را تهیه کرد. اسکنرهای MRI فعلی تصاویر دو بعدی…

خواندن بیشتر