پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

سایت پزشکت

پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

انواع پولیپ های روده بزرگ

عمومی و داخلی

پولیپکتومی یا جراحی برداشتن پولیپ

پولیپکتومی برداشتن پولیپ است. متداول ترین انواع آن ، پولیپکتومی رحم و پولیپکتومی روده بزرگ است. و در هر ناحیه…

بیشتر بخوانید »
عمومی و داخلی

انواع پولیپ های روده بزرگ

پولیپ های روده بزرگ، بخشی از پوشش روده بزرگ هستند که بطور تدریجی رشد می کنند. پولیپ های روده بزرگ…

بیشتر بخوانید »