شایع ترین بیماری های که می توانند گربه های خانگی را تحت تاثیر قرار دهند، عبارتند از:
انواع سرطان، دیابت، ویروس نقص ایمنی گربه، کرم قلب و سندرم بالا پریدن..شایع ترین بیماری های گربه خانگی و کسب اطلاعات از علائم و نشانه های شایع بیماری ها در حیوان خانگی می تواند نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بروز عوارض جانبی و کاهش مرگ و…

خواندن بیشتر


سرطان رشد غیرقابل کنترل سلول های غیر طبیعی در هر نقطه از بدن است. به سلول های غیر طبیعی، سلول های سرطانی، سلول های بدخیم یا سلول های تومورال گفته…

خواندن بیشتر