سرطان غده بزاقی یک سرطان نادر است که در بافت یکی از این غدد بزاقی شروع می شود.این سرطان مسئولیت کمتر از 1٪ کل سرطان ها را بر عهده دارد.از هر 100000 نفر 1 نفر را مبتلا می کند. در این مقاله….

خواندن بیشتر