رادیوتراپی درمانی است که در آن از پرتودرمانی برای از بین بردن سلول های سرطانی استفاده می شود و ممکن است در مراحل اولیه سرطان یا بعد از شروع آن مورد استفاده قرار گیرد…

خواندن بیشتر