کورتاژ کورتاژ (D&C) گشاد شدن دهانه رحم است که می توان بافت داخلی (آندومتر) رحم را با خراشیدن یا مکش خارج کرد. کورتاژ، روشی بی خطر است که به دلایل مختلف و در بیمارستان یا مرکز جراحی سرپایی یا کلینیک…

خواندن بیشتر