بیماری کم تعریقی یا انهیدروزیس ناتوانی در عرق کردن به طور طبیعی است. هنگامی که عرق نکرده و بدن نیز نمی تواند خود را خنک کند. در نتیجه باعث می شود تا بدن دچار گرمای بیش از حد شده و در بعضی از موارد دچار گرمازدگی خواهد شد. تشخیص کم تعریقی که به آن هیپوهیدروز …

خواندن بیشتر