رعایت فاصله اجتماعی تا چه زمانی؟ در زمان شیوع بیماری کرونا، برای خیلی از افراد این سوال پیش بیاید که تا کی فاصله اجتماعی را رعایت کنیم؟ این در حالی است که محققان و متخصصان معتقدند که پاسخ به این سوال به اثربخشی و زمان دسترس قرار گرفتن …

خواندن بیشتر