التهاب عضله قلب چیست؟ این سوال را افراد مکرر از پزشکان قلب می پرسند. میوکاردیت التهاب عضله قلب (میوکارد) است. میوکاردیت می تواند بر عضله قلب و سیستم الکتریکی قلب تأثیر بگذارد، توانایی قلب در پمپاژ را کاهش داده و باعث ایجاد ریتم سریع یا غیر طبیعی قلب (آریتمی) شود. یک عفونت ویروسی معمولاً باعث…

خواندن بیشتر