التهاب تیروئید تیروئیدیت یا التهاب تیروئید تورم یا التهاب غده تیروئید است. تیروئیدیت، باعث می شود سطح هورمون های تیروئید غیرمعمول (زیاد یا پایین) باشد. تیروئید غده پروانه ای است که در گردن قرار دارد. هورمون های غده تیروئید رشد…

خواندن بیشتر