سونوگرافی، یک روش پزشکی تشخیصی غیر تهاجمی است که با استفاده از امواج صوتی با فرکانس بالا (سونوگرام) از ساختارهای داخلی بدن تصاویر تهیه می کند. این امواج صوتی با گوش…

خواندن بیشتر