پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

اقدامات قبل از سونوگرافی درون برونشیال

بیماری های تنفسی و ریه

سونوگرافی درون برونشیال چیست؟

سونوگرافی درون برونشیال (EBUS) یک روش تشخیصی پزشکی است که می تواند در طی برونکوسکوپی برای کمک به تشخیص یا…

بیشتر بخوانید »