اضطراب جدایی بچه ها معمولاً وقتی که به والدین خود می چسبند و از افراد ناشناخته و مکان های جدید می ترسند، یک مرحله ای طبیعی از رشد خود را پشت سر می گذارند. وجود اضطراب جدایی در کودکان بسیار…

خواندن بیشتر