ارتباط حمله هراس و حمله قلبی

روانشناسی و روانپزشکی

اضطراب و بیماری های قلبی

ارتباط اضطراب و بیماری های قلبی به اندازه رابطه افسردگی و بیماری های قلبی مورد مطالعه قرار نگرفته است. با…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
 
دی دی کرم صمیم