بی خوابی نوعی اختلال شایع خواب است که می تواند خوابیدن را برای فرد مشکل کند یا باعث می شود فرد خیلی زود از خواب بیدار شده و دیگر نتواند دوباره بخوابد. فرد ممکن است هنگام…

خواندن بیشتر