کرونا تا چند روز در بدن می ماند؟ ماندگاری ویروس کرونا در بدن چه مقدار است؟ بیماران باید تا چه زمانی آزمایش بدهند؟ آزمایش اولیه بیماران مبتلا ویروس کرونا چه زمانی باید صورت بگیرد؟ کرونا ویروس، SARS-CoV-2، به راحتی از…

خواندن بیشتر