آیا پروبیوتیک ها می توانند از بروزUC پیشگیری کنند؟

تغذیه

پروبیوتیک ها و کولیت اولسراتیو

 اثر پروبیوتیک ها بر کولیت اولسراتیو طی مطالعات و بررسی های زیادی به اثیات رسیده است. پروبیوتیک ها میکروارگانیسم هایی…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا